[rev_slider alias="home"]

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=”” el_id=”2″][vc_column width=”2/3″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

30-lecie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

[/vc_column_text]

[vc_separator type=”normal”][vc_column_text]

Aktualności

[/vc_column_text]

[vc_separator type=”normal” color=”#c6a481″ down=”40″][vc_column_text]

Zadania statutowe

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa konstytucyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz przyczynianie się do rozwoju demokratycznych instytucji konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#c6a481″ down=”40″][vc_column_text]

Charakterystyka działalności

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych, przygotowywanie ekspertyz naukowych, krzewienie wymiany myśli, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz współdziałanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Konstytucyjnego i analogicznymi towarzystwami narodowymi.
Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego /International Association of Constitutional Law – IACL, Association Internationale de Droit Constitutionnel – IADC/ z siedzibą w Pretorii (RPA).
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym (nr KRS 0000052610), działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną.[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#c6a481″ down=”40″][vc_column_text]

Zasięg oddziaływania Towarzystwa

Towarzystwo obejmuje swoim zasięgiem całe środowisko prawników konstytucjonalistów w Polsce, zwłaszcza związanych z ośrodkami akademickimi, a także praktyków pracujących w służbach prawnych organów państwowych. Zgodnie ze Statutem członkiem zwyczajnym PTPK może zostać każdy pracownik nauki, prowadzący badania w zakresie prawa konstytucyjnego, a także – za zgodą Zarządu – każda inna osoba zainteresowana problematyką konstytucji i jej stosowania w praktyce.
PTPK jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, jednak jego działalność ma zasięg międzynarodowy o tyle, iż reprezentuje polskie środowisko naukowe prawa konstytucyjnego za granicą, m.in. w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, i podejmuje liczne działania dla prezentacji i propagowania krajowych osiągnięć w zakresie badań konstytucyjnych. Statut nie przewiduje odrębnego członkostwa dla cudzoziemców.[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#c6a481″ down=”40″][vc_column_text]

Formy działalności

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego przyczynia się do rozwoju nauki prawa konstytucyjnego w Polsce przez inicjowanie i organizację badań nad wybranymi problemami o szczególnym znaczeniu dla praktyki ustrojowej państwa polskiego. Integruje środowisko zawodowo związane z prawem konstytucyjnym, zajmujące się jego badaniem, nauczaniem w uczelniach akademickich oraz stosowaniem w praktyce, przez co ułatwia wymianę myśli i wyników badań, a także przyczynia się do podtrzymania pożytecznego kontaktu między badaczami a praktykami w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Pośredniczy w promocji polskich osiągnięć naukowych za granicą, inicjuje i wspiera udział polskich naukowców w kongresach i konferencjach o zasięgu światowym, zwłaszcza organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego. Rozwija także kontakty naukowe bilateralne oraz o zasięgu regionalnym, organizując spotkania naukowe i konferencje. Rozpowszechnia rezultaty prowadzonych badań, inicjuje publikację prac naukowych.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest corocznie przy okazji Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, organizowanych kolejno przez ośrodki akademickie. Walne Zebranie – zgodnie ze Statutem – m.in. wytycza ogólny kierunek działania Towarzystwa.

czytaj więcej[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_separator type=”transparent” down=”20″][vc_column_text]

Aktualności

[/vc_column_text]

[vc_separator type=”normal” color=”#38230b” down=”20″][vc_column_text]

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]