Bożyk Stanisław

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”817″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Ur. 3 września 1951 r. we Włodawie, syn Piotra i Zofii.

W 1976 r. ukończył studia w białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie UW na podstawie rozprawy pt.: Rady narodowe a terenowe organy administracji państwowej. Promotorem był doc. Zdzisław Jarosz zaś recenzentami: prof. Wojciech Sokolewicz i prof. Jerzy Stembrowicz. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych nadała mu w 2007 r. Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt.: Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Marian Grzybowski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Marek Zubik i prof. Eugeniusz Zwierzchowski.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ówczesnej Filii UW w Białymstoku, początkowo jako asystent, zaś po obronie doktoratu jako adiunkt. Obecnie jest zatrudniony jako profesor Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie  na Wydziale Prawa od 2010 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych.

W latach 1987-1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Filii UW w Białymstoku. Przez jedną kadencję (1990-1993) był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2012 sprawował funkcję dziekana zamiejscowego Wydziału Administracji UwB w Siedlcach. Przez wiele lat (2000-2016) zatrudniony był także na stanowisku profesora w Collegium Mazovia w Siedlcach, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry Nauk Prawnych i Administracji. Ponadto w latach 1997-1999 prowadził wykłady z polskiego  prawa konstytucyjnego na Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką prawa konstytucyjnego, prawa parlamentarnego oraz systemami ustrojowymi państw współczesnych. Jego badania naukowe koncentrują się na takich zagadnieniach jak: systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej, systemy rządów parlamentarnych państw pozaeuropejskich (Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Kanada), współczesny parlamentaryzm w ujęciu porównawczym, status opozycji politycznej w parlamencie, pozycja ustrojowa Sejmu RP, problematyka prawa wyznaniowego, a ostatnio także ustroje konstytucyjne państw Ameryki Łacińskiej.

W roku akademickim 1985/1986 był stypendystą Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, natomiast w 1987 r. odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Szewczenki w Kijowie.

Uczestniczył w 2 przewodach habilitacyjnych. Wypromował 3 doktorów i był recenzentem w 6 przewodach doktorskich.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]Autor ponad 180 prac naukowych, w tym 26 pozycji książkowych. Są to m. in.: Bibliografia prawa konstytucyjnego 1944-1980, T. 1-2, (Białystok 1987); Wybory prezydenckie, (Białystok 1995); Konstytucja, (Białystok 1999);  Parlament federalny Australii, (Warszawa 1999); System konstytucyjny Australii, (Warszawa 2001); Kneset. Parlament Izraela, (Warszawa 2002); System konstytucyjny Izraela, (Warszawa 2002); Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, (Warszawa 2005); Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie RP, (Białystok 2006); Partie polityczne a Sejm RP, (Warszawa 2006); Sejm w systemie organów państwowych RP, (Warszawa 2009); Parlament Nowej Zelandii, (Warszawa 2009); System konstytucyjny Nowej Zelandii, (Warszawa 2009);); System konstytucyjny Armenii, (Warszawa 2012); Zgromadzenie Narodowe. Parlament Armenii, (Warszawa 2012); Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej, (Warszawa 2013); System konstytucyjny  Argentyny, Warszawa 2016. Jest też redaktorem lub współredaktorem kilku prac zbiorowych: Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, (red. A. Jamróz, S. Bożyk)), Białystok 2006;  Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, (red. S. Bożyk), Białystok 2009; Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych, (red. S. Bożyk, A. Jamróz), Białystok 2010; Systemy ustrojowe państw współczesnych, (red. S. Bożyk, M. Grzybowski), Białystok 2012; Aktualne problemy reform konstytucyjnych, (red. S. Bożyk), Białystok 2013; Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów (red. S. Bożyk, A. Olechno),  Białystok 2018; Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, (red. S. Bożyk), Białystok 2020. Poza tym pod jego redakcją ukazuje się podręcznik Prawo konstytucyjne (Wyd. 4, Białystok 2020).[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_column_text]

Działalność publiczna

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]W latach 2008-2011 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskich Projektów Ustaw o Zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez jedną kadencję (2013-2017) był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa „Temida 2”.

Odznaczony m. in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (2012) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016). W 2012 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]