UCHWAŁA nr 01/2024 PREZYDIUM KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Kadencji 2020-2023 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie poparcia Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r.   Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża poparcie dla Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z...

Realizując statutowe cele Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, do których należą m.in. promowanie i ochrona rzetelności i etyki w badaniach naukowych nad prawem konstytucyjnym, a także promowanie nauki prawa konstytucyjnego i wspieranie rozwoju młodych naukowców, Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego stwierdza, że komunikat Ministra Nauki z dn....

Idea opracowania raportu o stanie przestrzegania Konstytucji RP została sformułowana podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w 2022 r. Realizację tego pomysłu przejął na siebie Zarząd PTPK. Raport został sporządzony przez grono konstytucjonalistów reprezentujących kilkanaście uniwersytetów. Prace nad raportem prowadzone były między czerwcem...

28 września 2023 r. odbyła się w Instytucie Nauk Prawnych PAN międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom ustrojowym V Republiki Francuskiej pt. „Państwo, prawo i naród. Czy V Republika jest nadal atutem Francji?”, którą Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego objęło swoim patronatem. Bezpośrednią okazją inspirującą do organizacji tego...

Uchwała z dnia 15 września 2023 roku Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego (PTPK) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia głosowania powszechnego zarówno w ramach wyborów parlamentarnych, jak i referendum ogólnokrajowym. W szczególności chodzi o umożliwienie obywatelom nieskrępowanego wyrażenia stanowiska co do...

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z uchwaleniem, podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wejściem w życie ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022 (Dz....

Z okazji 25-lecia obowiązywania Konstytucji RP oraz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, z inicjatywy Towarzystwa został wydany numer Państwa i Prawa w całości poświęcony 25-leciu Konstytucji RP. Zawartość numeru można pobrać ze strony Wydawnictwa Wolters Kluwer. Spis treści: Słowo wstępne Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (Piotr Tuleja) | str. 3 Siła...

Z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego został wybity pamiątkowy medal, który został wręczony przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w czasie uroczystej konferencji w Senacie osobom zasłużonym dla Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa otrzymali także pamiątkowe wpinki.   ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_gallery type="image_grid" images="1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262" img_size="large" column_number="2" grayscale="no" images_space="gallery_with_space" title="Zdjęcia z konferencji ``Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej``, która odbyła się w dniu 17 października 2022 r. w Senacie RP z okazji 25-lecia obowiązywania Konstytucji RP oraz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Fot....