Dyskusja redakcyjna Przeglądu Konstytucyjnego w 100-lecie Konstytucji Marcowej

Szanowni Państwo,

W dniu 19 marca 2021 r. odbyła się dyskusja redakcyjna Przeglądu Konstytucyjnego poświęcona znaczeniu Konstytucji Marcowej z 1921 r. dla polskiej kultury prawnej, w 100-lecie jej uchwalenia. Dyskusja poprzedza wydanie drugiego numeru Przeglądu Konstytucyjnego w 2021 r., poświęconego tej tematyce.

Poniżej prezentujemy jej nagranie. W dyskusji wzięli udział (w kolejności zabierania głosu): prof. Piotr Tuleja, prof. Zbigniew Witkowski, prof. Marcin Wiącek, prof. Andrzej Szmyt, prof. Maciej Serowaniec, prof. Mirosław Granat, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Ryszard Balicki, prof. Mariusz Jabłoński, prof. Jerzy Jaskiernia, prof. Maria Kruk-Jarosz, prof. Agnieszka Bień-Kacała, prof. Krzysztof Skotnicki, prof. Andrzej Mączyński, prof. Władysław Kulesza, prof. Piotr Uziębło, prof. Marek Zubik,
prof. Witold Płowiec, prof. Monika Florczak-Wątor, prof. Krzysztof Wójtowicz.