Jaskiernia Jerzy Andrzej

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”356″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Urodził się w dniu 21 marca 1950 r. w Kudowie-Zdroju. Syn Mieczysława i Zofii ze Stobińskich.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

W latach 1968-1972 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Ministerialna koordynacja międzyresortowa” napisał pod kierunkiem prof. Witolda Zakrzewskiego (I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Młoda myśl dla kraju”).

W latach 1972-1981 był asystentem-stażystą, asystentem, starszym asystentem i adiunktem w Zakładzie Prawa Państwowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 1977 r. obronił pracę doktorską pt. „Prawno-ustrojowa pozycja stanów USA i zagadnienie ich roli w realizacji zadań państwa”. Promotorem był prof. Witold Zakrzewski, a recenzentami: prof. Marek Sobolewski i prof. Wojciech Sokolewicz. Za pracę tę uzyskał I nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk prawnych (1978).

W 1994 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawo konstytucyjne. Podstawą był dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem monografii „Zasada równości w prawie wyborczym USA”. Recenzentami w przewodzie byli: prof. Kazimierz Działocha,  prof. Leszek Garlicki i prof. Maria Kruk-Jarosz.

W 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Podstawą był wniosek sformułowany przez Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych w Warszawie, w oparciu o dorobek ze szczególnym uwzględnieniem monografii pt. „Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym”. Recenzentami byli: prof. M. Kruk-Jarosz, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Wojciech Sokolewicz i prof. Janusz Trzciński.

Od 1975 r. jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2001 r. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2005-2012 kierował Zakładem Systemów Politycznych, a od 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego. W latach 2012-2018 był dyrektorem Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, a od 2018 r. jest dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK.

W latach 1973-1974 odbył staż naukowy w Stanach Zjednoczonych (Alliance College, Cambridge Spg).

Od 2015 r. – członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2017 r.  – wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne; prawo konstytucyjne porównawcze; systemy polityczne; ustrój Stanów Zjednoczonych; proces ustawodawczy; prawo wyborcze; federalizm; integracja europejska; ochrona praw człowieka; Rada Europy.

Wypromował 32 doktorów. Był recenzentem w 23 przewodach doktorskich.

Był recenzentem w 7 przewodach habilitacyjnych i w 5 przewodach o nadanie tytułu profesora.[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]Autor prawie 400 publikacji naukowych oraz 120 recenzji. Ważniejsze książki: Pozycja stanów w systemie federalnym USA, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979; Zasada równości w prawie wyborczym USA, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992; Stany Zjednoczone a współczesne procesy i koncepcje integracji europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992; Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999; Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2000, tłumaczenie na język angielski: The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Warsaw 2003, Information Office of the Council of Europe; tłumaczenie na język ormiański – Erewań 2003; Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2004.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_column_text]

Działalność publiczna

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]Poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz poseł na Sejm RP I-IV kadencji; przewodniczący Komisji Ustawodawczej (II kadencja), wiceprzewodniczący Komisji Integracji Europejskiej (III kadencja), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (IV kadencja). Przewodniczący Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej (1994-2005).

Delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1994-2005). Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka (2001-2004). Sprawozdawca Rady Europy w procedurze monitoringowej Chorwacji i Armenii.

Obserwator (2003-2004) i członek (2004) Parlamentu Europejskiego.

Doradca Ministra Spraw Zagranicznych oraz radca Ambasady Polskiej w Waszyngtonie (1988-1990)

Minister sprawiedliwości w rządzie premiera Józefa Oleksego (1995-1996).

Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich (od 2012 r.). Wiceprezydent (2014-2018) i członek Zarządu (2012-2014 i od 2018 r.) Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Zrzeszenia Prawników Polskich i Złotą Odznaką Krajowej Rady Radców Prawnych. Zasłużony działacz kultury. Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]