Władysław Jóźwicki

Jóźwicki Władysław

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”722″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Władysław Jóźwicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozwaniu. Jego badania koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki konstytucyjnej, unijnej i międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki, relacji pomiędzy tymi systemami oraz metod rozwiązywania potencjalnych konfliktów między nimi, a także wokół problematyki sądownictwa konstytucyjnego, unijnego konstytucjonalizmu oraz naczelnych zasad ustrojowych, w tym przede wszystkim zasady dobra wspólnego.

Od stycznia 2018 doktor nauk prawnych. Rozprawa: „Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki. Relacja pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzi, obrona z wyróżnieniem. Recenzentami byli prof. zw. dr hab. Krzysztof Wójtowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2011 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym WPiA UAM w Poznaniu w ramach pięcioletniego Stacjonarnego Studium Prawa. W roku 2009 ukończył (Summa cum laude) pięcioletnie, stacjonarne, magisterskie studia w zakresie nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. ukończył także z wyróżnieniem (First Class Honours) trzyletnie, stacjonarne studia na Uniwersytecie Middlesex w Londynie, uzyskując tytuł BA in Political and International Studies with Joint Degree.

W roku akademickim 2018/2019 trzy miesiące spędził jako Visiting Research Fellow na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego w instytucie iCourts (the Danish National Research Foundation’s Centre of Excellence for International Courts) a w roku 2020 uzyskał sześciomiesięczne stypendium na pobyt badawczy w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht jako „re:constitution visiting fellow”. Absolwent European Inter-University Centre w Wenecji Academy of Human Rights (2016 i 2017) oraz European University Institute we Florencji Academy of European Law zarówno w dziedzinie prawa unijnego (2013) jak i prawa praw człowieka (2013) a także European University Institute Law and Logic Summer School.

W roku 2015 przez 9 miesięcy pracował jako ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP a także członek interdyscyplinarnego, podległego bezpośrednio Szefowi Kancelarii zespołu Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei”.

Uczestniczył w realizacji projektów badawczych, takich jak: finansowany przez Komisję Europejską (FP-7) wielkoskalowy projekt badawczy, koordynowany przez Leuven Centre for Global Governance Studies: “Human rights in EU external relations and internal policies” czy grant Narodowego Centrum Nauki pt.: „Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych – Komentarz”.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]Najważniejsze publikacje:

  • W. Jóźwicki, Rzeczpospolita dobrem wspólnym wszystkich obywateli jako uzasadnienie obowiązku wierności wobec niej w kontekście integracji europejskiej [w:] S. Biernat (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013
  • W. Jóźwicki, PROTOCOL 16 TO THE ECHR. A Convenient Tool for Judicial Dialogue and Better Domestic Implementation of the Convention? [w:] E. Kużelewska, D. Kloza, I. Kraśnicka, F. Strzyczkowski (red.), European Judicial Systems as a Challenge for Democracy, European Integration and Democracy Series, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2015
  • W. Jóźwicki, Ograniczenia możliwości korzystania z praw zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na podstawie jego art. 4 a progresywna realizacja tych praw [w:] „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 1/2019
  • W. Jóźwicki, Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP. Trybunał Konstytucyjny a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: ku sekwencji a nie hierarchii orzekania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
  • J. Jaraczewski, W. Jóźwicki, Z. Kędzia, The EU’s engagement with the Council of Europe and the OSCE [w:] J. Wouters, M. Nowak, A-L. Chané, N. Hachez (red.), The European Union and Human Rights: Law and Policy, Oxford University Press, Oxford 2020

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]