Konferencja naukowa „Wybory i Prawo Wyborcze – zagadnienia teorii i praktyki. WNPiD UAM 3-4.3.2022

PROGRAM KONFERENCJI 2022 (PDF)

 DZIEŃ 1 (czwartek, 3 marca 2022 r.)

9.15 – Otwarcie Konferencji

9.45 – 11.15Sesja plenarna I

wybory – zagadnienia ogólne

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84172796569?pwd=RHdPbUdJZDgvUW9OYkJZQXNtbEtIUT09

 • Identyfikator spotkania: 841 7279 6569
 • Kod dostępu: 239845

Przewodniczący: Prof. Andrzej Bisztyga, Uniwersytet Zielonogórski,

Sylwester Marciniak, Sędzia NSA, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

                Państwowa Komisja Wyborcza 1922-2022. Historia i współczesność

Prof. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Konstytucyjny duch wyborów

Prof. Hanna Suchocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Wenecka

Standardy Komisji Weneckiej dotyczące wyborów a czasy wyzwań

Prof. Jacek Sobczak, Sędzia SN w stanie spoczynku, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

                Europejskie standardy wyborów. Złudzenie czy rzeczywistość?

11.15– 11.30 – Przerwa

11.30 – 13.00 – Sesja plenarna II

proces wyborczy – dylematy i problemy

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84172796569?pwd=RHdPbUdJZDgvUW9OYkJZQXNtbEtIUT09

 • Identyfikator spotkania: 841 7279 6569
 • Kod dostępu: 239845

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki

 Prof. Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji Wyborczej, Uniwersytet Wrocławski

Wybory wolne i uczciwe – czyli jakie?

Wojciech Hermeliński, Sędzia TK w stanie spoczynku, były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

                Czy protesty wyborcze gwarantują uczciwe wybory?

Prof. Piotr Uziębło, Uniwersytet Gdański

                Swoboda prowadzenia kampanii przez komitety wyborcze w świetle zasady równości szans wyborczych     

Jerzy Stępień, Sędzia TK w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego

                Czy polskie wybory parlamentarne i samorządowe są sprawiedliwe

Dr Wojciech Mojski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obejście prawa wyborczego – istota, formy, skutki ustrojowe

 13.00 – 13.15 – Przerwa

  

13.15 – 14.45 – Sesja plenarna III

                wybory – ciągłość i zmiana

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84172796569?pwd=RHdPbUdJZDgvUW9OYkJZQXNtbEtIUT09

 • Identyfikator spotkania: 841 7279 6569
 • Kod dostępu: 239845

Przewodniczący: Prof. Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

                Nowi młodzi wyborcy – prawo głosowania w wieku 16 lat i poniżej – trendy światowe

Prof. Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Uwarunkowania instytucjonalne reprezentacji kobiet w parlamentach

Prof. Elżbieta   Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku    

Prawa wyborcze kobiet

Prof. Przemysław Żukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Chwiejność wewnątrzparlamentarna w trakcie wyborów lokalnych, prezydenckich i europejskich. Analiza porównawcza 

 14.45 – 15.00 – Przerwa

15.00 – 16.30Sesja panelowa I

                WYBORY W POLSCE. PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89062551908?pwd=VThrN3VybEMycXI3ajVoZWNEWHpRUT09

 • Identyfikator spotkania: 890 6255 1908
 • Kod dostępu: 981602

Przewodniczący: Prof. Marcin Rachwał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Dr Natasza Lubik-Reczek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

                Aktywność polityczna młodzieży na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2020

Dr Tomasz Gąsior, Krajowe Biuro Wyborcze, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

                Sprawozdawczość on-line partii politycznych i komitetów wyborczych – funkcjonujące rozwiązania i perspektywy dla Polski.

Dr Wojciech Peszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Systemowe uwarunkowania personalizacji scentralizowanej kampanii wyborczych do Sejmu RP

Dr Agata Pyrzyńska, Uniwersytet Szczeciński

Wybory samorządowe w toku kadencji w dobie pandemii COVID-19 – analiza wybranych problemów

 15.00 – 16.30Sesja panelowa II

SYSTEM WYBORCZY I WYBORY

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/81874694240?pwd=NXYwaGNGcFZiNU1iaTRsVS9oeUIrQT09

 • Identyfikator spotkania: 818 7469 4240
 • Kod dostępu: 403537

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Urbaniak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Głosowanie korespondencyjne Polaków poza granicami kraju – przypadek wyborów prezydenckich w 2020 r.

Mgr Sylwia Zielińska, Uniwersytet Szczeciński         

Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego – szansą do zwiększenia partycypacji wyborczej osób niepełnosprawnych

Grzegorz Gąsior, Krajowe Biuro Wyborcze

Znaczenie prawidłowego prowadzenia rejestru wyborców dla procesu wyborczego

 16.30 – 16.45 – Przerwa kawowa

16.45 – 18.15 – Sesja panelowa III

WYBORY I PRAWO WYBORCZE W PAŃSTWACH WSPÓŁCZESNYCH

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89062551908?pwd=VThrN3VybEMycXI3ajVoZWNEWHpRUT09

 • Identyfikator spotkania: 890 6255 1908
 • Kod dostępu: 981602

Przewodniczący: Prof. Bogusław Przywora, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Dr Małgorzata Lorencka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Problem instrumentalizacji prawa wyborczego do włoskiego parlamentu

Dr Marcin Łukaszewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu        

Maltańskie rozwiązania konstytucyjne dotyczące zarządzania wyborów w kontekście brytyjskiej praktyki ustrojowej i ustawy Fixed-Term Parliaments Act 2011

Prof. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski

Wybory w Republice Czeskiej. Pożegnanie z Babisem

Prof. Paweł Laidler, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                Zmiany w prawie wyborczym amerykańskich stanów jako czynnik determinujący przebieg procesu wyborczego. Analiza okresu przed i po wyborach prezydenckich roku 2020

Prof. Krzysztof Urbaniak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

                Zmienne koleje losu reformy okręgów wyborczych do Izby Gmin

 16.45 – 18.15 – Sesja panelowa IV

                PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI ZASAD PRAWA WYBORCZEGO

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/81874694240?pwd=NXYwaGNGcFZiNU1iaTRsVS9oeUIrQT09

 • Identyfikator spotkania: 818 7469 4240
 • Kod dostępu: 403537

Przewodniczący: Prof. Agnieszka Bień-Kacała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Robert Kropiwnicki, Poseł na Sejm RP

Zasada proporcjonalności w wyborach parlamentarnych – doświadczenia i przyszłość

Prof. Konrad Składowski, członek Państwowej Komisji Wyborczej, Uniwersytet Łódzki

Równość materialna w wyborach do Sejmu

Dr Radosław Zych, Uniwersytet Szczeciński

Zmiana paradygmatu zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym ?

Prof. Krystyna Leszczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                Polityczne aspekty wyborów do Senatu w latach 2011-2019

Dr Marek Woźnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wielkość okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu a zasada proporcjonalności – przyczynek do dyskusji

DZIEŃ 2 (piątek, 4 marca 2022 r.)

9.45 – 11.15 – Sesja panelowa V

 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85816647265?pwd=K3ZqSWNpK3U0S1ZJWG1GdUxjeGdVQT09

 • Identyfikator spotkania: 858 1664 7265
 • Kod dostępu: 422496

 WYBRANE PROBLEMY WYBORÓW I PRAWA WYBORCZEGO – 1

Przewodniczący: Prof. Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dr Anna Feja-Paszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski

„Wyborcze” postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                                                    

Prof. Joanna Rak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stronniczość TVP podczas kampanii prezydenckiej w Polsce w 2020 roku

Dr Anna Ratke-Majewska, Uniwersytet Zielonogórski

Narracje pamięci jako narzędzia zdobywania poparcia podczas kampanii wyborczych – wybrane przykłady skutecznego użycia

Dr Agnieszka Daniluk, Uniwersytet w Białymstoku

Demokratyczne standardy w administracji wyborczej w Polsce

9.45 – 11.15 – Sesja panelowa VI

wybrane problemy wyborów i prawa wyborczego – 2

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89894841813?pwd=M0V2ck1YeUlqVUFQSU12K3diQ0ZKdz09

 • Identyfikator spotkania: 898 9484 1813
 • Kod dostępu: 062272

Przewodniczący: prof. Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski

Prof. Paweł Stachowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

                Dylematy zaangażowania. Kościół w Polsce i wybory po 1989 r.

Mgr Jakub Bijak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Analiza czynników mających wpływ na zachowania wyborcze Grenlandczyków w wyborach do Inatsisartut z 2021 r.

Dr Michał Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wpływ inżynierii społecznej na wybory

Dr Marcin Wałdoch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      

Dylematy wyborcze w czasie pandemii koronawirusa w państwach regionu Pacyfiku

 11.15 – 11.30 – Przerwa

 11.30 – 13.00 – Sesja panelowa VII

                WYBORY I PRAWO WYBORCZE – STANDARDY W TEORII I PRAKTYCE

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85816647265?pwd=K3ZqSWNpK3U0S1ZJWG1GdUxjeGdVQT09

 • Identyfikator spotkania: 858 1664 7265
 • Kod dostępu: 422496

Przewodnicząca: Dr Monika Haczkowska, Politechnika Opolska

 Dr Anna Materska-Sosnowska, Fundacja Batorego, Uniwersytet Warszawski

                Standardy równości wyborów w świetle wyborów prezydenckich w 2020 r.

Prof. Maria Gołda-Sobczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Nieskazitelność charakteru. Potrzebny, a niezrealizowany wymóg wobec kandydatów na posłów i senatorów

Mgr Aleksandra Anna Szydzik, Uniwersytet Gdański,

Rozmyślne naruszenie uczciwości wyborów – uwagi na tle projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Dr Agata Hauser, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Europejskie standardy dotyczące głosowania przez osoby z niepełnosprawnościami

 13.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI