Konferencja „STAN PRZESTRZEGANIA KONSTYTUCJI RP – DIAGNOZA” (Senat RP, 11.06.2024 r.)

Zaproszenie na konferencję 11.6.2024 w Senacie

Punktem wyjścia do dyskusji nad stanem przestrzegania Konstytucji RP jest raport opublikowany w grudniu 2023 r przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Raport obejmuje lata 2019 – 2023 i stanowi próbę wskazania źródeł i przyczyn naruszania Konstytucji przez konstytucyjne organy władzy publicznej, określenia „głębokości” naruszeń oraz ich ocenę z perspektywy standardów konstytucyjnych. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie ocenie kryzysu konstytucyjnego oraz ocenie samego raportu. Odpowiedzi na pytanie czy w sposób adekwatny opisuje on sytuację prawną na koniec 2023 r.

Raport ma stanowić podstawę do dyskusji nad perspektywami i sposobami przezwyciężenia kryzysu konstytucyjnego. Podstawę taką stanowi również praktyka funkcjonowania organów władzy publicznej w ostatnim półroczu. Sposób przeprowadzania zmian w mediach publicznych, prokuraturze, sądach, dyskusja wokół Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądownictwa rodzi nowe problemy w zakresie przywrócenia praworządności.

Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana poglądów i sformułowanie stanowiska w kwestii sposobów i możliwości przywrócenia rządów prawa przez środowisko polskich konstytucjonalistów.

Piotr Tuleja

Wstęp do raportu  (PDF, 165 KB)

Raport (PDF, 1,7 MB)