Małgorzata Lorencka

Lorencka Małgorzata

Małgorzata Lorencka

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się problematyką systemów politycznych współczesnej Republiki Włoskiej i Republiki Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego. Skarbnik katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek redakcji czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Border and Regional Studies” (wcześniej „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”). Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. The International Association of Constitutional Law, ICON·S | The International Society of Public Law, Włoskiego Towarzystwa Prawa Porównawczego (Associazione Italiana di Diritto Comparato), Włoskiego Towarzystwo Nauki o Polityce (SISP – Società Italiana di Scienza Politica,), Włoskiego Towarzystwo Studiów Wyborczych (SISE – Società Italiana di Studi Elettorali), Greckiego Towarzystwa Nauk Politycznych (HPSA- Ελληνική Εταιπεία Πολιτικηής Επιστήμης).

Wybrane publikacje

1) M. Lorencka, Włoskie państwo regionalne, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 4, s. 53-83.
2) M. Lorencka, Ewolucja włoskiego systemu partyjnego po 1993 roku, „Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń”, Toruń 2011, t. VII, s. 89-110.
3) T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, Wpływ kryzysu gospodarczego na
działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017 (autorstwo rozdziału o Grecji i Włoszech).
4) G. Aravantiu Leonidi, M. Kalyvatiou, M. Lorencka, Political System Changes in Greece after the 2015 General Election, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 6, s. 11-36.
5) M. Kalyvatiou, M. Lorencka, Political ministerial responsibility in Greece and Italy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 1, s. 113-131.