Wojciech Mojski

Mojski Wojciech

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”727″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Ur. 24 lutego 1979 r. w Lublinie

W 2005 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską, pt. „Status prawny i tryb działania sejmowej komisji śledczej” napisał w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gdulewicz. W 2006 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS, gdzie pracuje do dzisiaj (obecnie na stanowisku adiunkta). W latach 2005-2008 odbył w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikację sądową – ukończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 2014 r. na podstawie rozprawy pt. „Ochrona wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym” (promotor: prof. dr hab. Ewa Gdulewicz; recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Skrzydło i prof. dr hab. Bogusław Banaszak). Podstawowe zainteresowania naukowe: teoria konstytucji, kontrola konstytucyjności prawa, ochrona wolności i praw jednostki, prawo parlamentarne, sądownictwo.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]PUBLIKACJE

Autor ponad 30 opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego, m.in. Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce, Lublin 2014; The Threat of Terrorism as a Constitutional Ground for the Limitation of Individual Rights and Freedoms In Poland (In view of the judgement of the Polish Constitutional Tribunal In the case K 44/07 – RENEGADE) (współautor: Sławomir Patyra), „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”, Warszawa 2015; Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki, „Annales UMCS, Sectio G”, Vol. 64, Lublin 2016; Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych. Wybrane aspekty konstytucyjne i międzynarodowe, „Radca prawny. Zeszyty naukowe” z 2018 r., nr 4(17), Warszawa 2018; Zarys międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących samorządów zawodowych prawników świadczących pomoc prawną, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” z 2019 r., nr 2 (48), Toruń 2019.[/vc_column_text][vc_column_text]DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie; ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla podmiotów prywatnych i publicznych, w tym w szczególności dla organizacji pozarządowych, dla organów samorządu zawodowego radców prawnych, a także dla Rady Miasta Lublin, dla Prezydenta Miasta Lublin i dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]