Pamiątkowy medal i wpinka

Z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego został wybity pamiątkowy medal, który został wręczony przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w czasie uroczystej konferencji w Senacie osobom zasłużonym dla Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa otrzymali także pamiątkowe wpinki.