Radosław Puchta

Puchta Radosław

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”828″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Od 1 grudnia 2018 r. jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym (na stanowisku adiunkta) w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Studia magisterskie na kierunku: prawo kończył – z wyróżnieniem – w 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie podjął studia doktoranckie a w 2017 r. obronił – z wyróżnieniem – rozprawę doktorską (pt.: Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji) i uzyskał stopień doktora w zakresie nauk prawnych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: prawo konstytucyjne (w tym w szczególności sądownictwo konstytucyjne), ochronę praw człowieka, a także ustrój samorządu terytorialnego i ogólne prawo administracyjne.

Ważne miejsce w jego pracy badawczej zajmuje problematyka francuskiego prawa publicznego. W roku akademickim 2007/2008 odbył studia na Université Panthéon-Assas Paris II, gdzie złożył egzaminy z m.in. francuskiego prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W 2019 r. otrzymał Stypendium Rządu Francuskiego. Od 1 lutego do 15 marca 2020 r. przebywał na stażu badawczym w Centre d’études constitutionnelles et politiques Université Paris II w Paryżu.

Był jednym z wykonawców w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącym roli i pozycji ustrojowej ministra sprawiedliwości w państwie demokratycznym (kierownik projektu: dr hab. P. Mikuli, prof. UJ; OPUS 11, sygn. 2016/21/B/HS5/00445). Owocem prac była monografia pt.: Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019 (współautorzy: P. Mikuli, N. Fox).

W 2020 r. – w ramach konkursu MINIATURA-4 – otrzymał finansowanie NCN na odbycie stażu badawczego zagranicą w ramach realizacji projektu: Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji (sygn. 2020/04/X/HS5/01448).

W 2020 r. otrzymał indywidualne nagrody JM Rektora PW: II stopnia za osiągnięcia naukowe oraz III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

Był współpracownikiem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2006/2007) i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (2008/2009). Od 2009 r. jest zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie od 2014 r. pełni obowiązki asystenta sędziego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji (od 2012 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2019 r.). W 2020 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Niektóre publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

  • Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2019, ss. 556;
  • Ministers of Justice in Comparative Perspective, ’Eleven International Publishing’, The Hague 2019 (współautorzy: P. Mikuli, N. Fox);
  • Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji wydanych w sprawach wizowych przez konsulów. Glosa do postanowienia NSA z 19.02.2018, II OSK 1346/16, „Państwo i Prawo” z 2019, z. 8, s. 146-156;
  • Warunki dopuszczalności powołania się na ochronę wynikającą z art. 47 KPP (uwagi na tle wyroku TSUE z 13.12.2017 r. w sprawie El Hassani), „Państwo i Prawo” z 2019, z. 4, s. 35-52;
  • Kwestia kontroli konstytucyjności ustaw w praktyce ustrojowej oraz myśli prawniczej ostatniej dekady XVIII w. (kilka uwag), [w:] Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, red. M. Granat, Warszawa 2018, s. 137-161;
  • Ochrona rodziny i małżeństwa w Konstytucji RP, [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017, s. 165-190;
  • Problem standardów organizacyjnych i proceduralnych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” z 2016, nr 3, s. 245-274;
  • Konstytucyjne aspekty instytucjonalizacji małżeństw osób tej samej płci w świetle najnowszego orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej, „Przegląd Sejmowy” z 2015, nr 4, s. 89-109;
  • Status prawny sędziego w państwach Europy Kontynentalnej. Republika Francuska, [w:] Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, P. Mikuli (red.), Koszalin-Gdańsk 2013, s. 99-139;
  • O modernizacji instytucji V Republiki w świetle ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 193-208.

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][/vc_column][/vc_row]