UCHWAŁA nr 01/2024 PREZYDIUM KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Kadencji 2020-2023 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie poparcia Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r.   Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża poparcie dla Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z...