Punktem wyjścia do dyskusji nad stanem przestrzegania Konstytucji RP jest raport opublikowany w grudniu 2023 r przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Raport obejmuje lata 2019 – 2023 i stanowi próbę wskazania źródeł i przyczyn naruszania Konstytucji przez konstytucyjne organy władzy publicznej, określenia „głębokości” naruszeń oraz...

Uchwała z dnia 15 września 2023 roku Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego (PTPK) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia głosowania powszechnego zarówno w ramach wyborów parlamentarnych, jak i referendum ogólnokrajowym. W szczególności chodzi o umożliwienie obywatelom nieskrępowanego wyrażenia stanowiska co do...