Władze towarzystwa:

 

 

zarząd

Prezes: prof. Krzysztof Skotnicki
Wiceprezes: prof. Jerzy Jaskiernia
Wiceprezes: prof. Ewa Popławska
Wiceprezes: prof. Marek Zubik
Sekretarz Zarządu: dr Lech Jamróz
Skarbnik: prof. Aldona Domańska
Członek Zarządu: dr Ryszard Balicki
Członek Zarządu: prof. Monika Florczak-Wątor
Członek Zarządu: prof. Sławomir Patyra
Członek Zarządu: prof. Ryszard Piotrowski

komisja rewizyjna

Przewodnicząca: prof. Małgorzata Masternak-Kubiak
Członek: dr Agnieszka Gajda
Członek: prof. Marian Grzybowski