Władze towarzystwa:

 

 

Zarząd

Prezes: prof. Piotr Tuleja

Wiceprezes: prof. Marek Zubik

Skarbnik: prof. Aldona Domańska

Członek Zarządu: prof. Sławomir Patyra

Sekretarz Zarządu: prof. Lech Jamróz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: prof. Małgorzata Masternak-Kubiak

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: dr Monika Haczkowska

prof. Joanna Kielin-Maziarz

prof. Dorota Lis-Staranowicz

prof. Witold Płowiec

Sąd koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: prof. Krzysztof Skotnicki

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Maria Kruk-Jarosz

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Monika Florczak-Wątor

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Stanisław Bożyk

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Mirosław Granat

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Jerzy Jaskiernia

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Ryszard Piotrowski

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Andrzej Szmyt

Sędzia Sądu Koleżeńskiego: prof. Mirosław Wyrzykowski