Julia Wojnowska-Radzińska

Wojnowska-Radzińska Julia

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”715″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Julia Wojnowska-Radzińska (ORCID ID 0000-0003-4443-652X) – doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie antydyskryminacyjnym, europejskim prawie migracyjnym oraz międzynarodowej ochronie praw człowieka. Od 2014 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa konstytucyjnego oraz wykłady z międzynarodowej ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studiowała również w Austrii na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Prawo cudzoziemca do ochrony przed arbitralnym wydaleniem w prawie polskim i międzynarodowym przygotowaną pod opieką promotorską prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. R. Wieruszewski i prof. UAM dr hab. T. Gadkowski. Odbyła liczne staże naukowo-badawcze m.in. w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, American University Washington College of Law, School of Law Queen Mary University of London, European University Institute we Florencji, Université libre de Bruxelles, College of Law Syracuse University oraz Walther Schücking Institute for International Law Christian-Albrechts Universität w Kilonii.

Autorka monografii „The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law”, Brill Nijhoff (2015). W 2017 r. uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018-2020).

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim dogmatyką konstytucyjnych praw i wolności jednostki oraz prawno-międzynarodową ochroną cudzoziemców. Uzyskała stypendium Rządu Austriackiego (Stipendienstiftung der Republik Österreich für Doktoranden) na  realizację indywidualnego projektu badawczego pt.: „Human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live and asylum seekers”. Jako główny wykonawca zrealizowała m.in. projekt „Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego” (grant Narodowego Centrum Nauki, Program Sonata) oraz uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym „Global Gender Equality Constitutional Database” realizowanym przez agendę ONZ – UN WOMEN.

Dr Julia Wojnowska-Radzińska jest członkinią The International Network to Promote the Rule of Law (INPROL), „MIGRA – TEAM” – grupy badaczy prawa i polityki migracyjnej, Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) na UAM, a także przedstawicielką The Compostela Group of Universities (CGU) w organizacji międzynarodowej SAR – Scholars at Risks Network.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera –adekwatny środek do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami czy forma masowej inwigilacji?, STUDIA EUROPEJSKIE, 84(4) (2017).
  2. The access to secret evidence in expulsion proceedings under the European Convention on Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, 35(4) (2017).
  3. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79 (2017)
  4. Karta praw podstawowych UE jako jeden z kluczowych instrumentów prawnych unijnej polityki migracyjnej w W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, red.: Kosińska Anna, Wydawnictwo KUL (2017 ), Str. 99-114.
  5. Protection of Aliens against Arbitrary Expulsion under African Chartet on Human and Peoples’ Rights w Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia – instytucje – nowe wyznania – praktyka, red.: Jaskiernia Jerzy, Spryszak Kamil, Wydawnictwo Adam Marszałek (2017).
  6. Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC, Adam Mickiewicz University Law Review, tom 4, zeszyt 8, 2018.
  7. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/2019.
  8. Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w monografii zbiorowej Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, red.: Pudzianowska Dorota, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2016.
  9. The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, Brill/Nijhoff, The Netherlands, 2015, ISBN, 9789004265431.
  10. Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych w świetle przepisów Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wybrane problemy, Studia BAS nr 2/2015.

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][/vc_column][/vc_row]