Zaproszenie na Walne Zebranie PTPK w formie zdalnej (24 czerwca 2020, godz. 17.00)

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego,

Mam przyjemność przekazać Państwu zaproszenie do udziału w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, które w bieżącym roku odbędzie się w formie zdalnej w dn. 24 czerwca (środa) o godz. 17.00 z wykorzystaniem komunikatora Teams. Szczegółowy, proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu. W odrębnych załącznikach do niniejszej wiadomości przekazuję sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz sprawozdanie finansowe, a także informacje organizacyjne związane z udziałem w Walnym Zebraniu (instrukcja). Będziemy wdzięczni za uprzednie zasygnalizowanie udziału w Walnym Zebraniu poprzez krótką informację zwrotną na adres: l.jamroz@uwb.edu.pl

Szanowni Państwo,
Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa w dn. 2 czerwca br. (w formule zdalnej) podjęta została m. in. decyzja, że najbliższe Walne Zebranie ze względu na panującą epidemię i wynikające z tego faktu ograniczenia organizacyjne zostanie po raz pierwszy zorganizowane w trybie zdalnym. Zarząd postanowił wykorzystać w tym celu komunikator Teams, ponieważ jest on obecnie dość powszechnie stosowany przez pracowników uczelni, którzy w znakomitej większości tworzą Towarzystwo.
Taka formuła Walnego Zebrania posiada atuty (jak choćby brak konieczności przemieszczania się po kraju licznej grupy zainteresowanych i zgromadzenia się w jednym miejscu), ale też nie jest wolna od mankamentów. Najpoważniejszym wydaje się oparcie spotkania w całości na systemie komputerowym, a nadto może to powodować komplikacje w szczególności dla osób, które z tej formy spotkań nie korzystają.
W celu zminimalizowania potencjalnych niedogodności, poniżej, a także odrębnie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuję Państwu krótką instrukcję opisującą sposób dołączenia do spotkania w ramach Walnego Zebrania oraz sposób przeprowadzenia niezbędnych głosowań.

Z Wyrazami Szacunku,
Lech Jamróz
sekretarz Zarządu PTPK

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPK (2020)

Sprawozdanie PTPK (Walne Zebranie 2020)

sprawozdanie finansowe za 2019 r. (PTPK)

Inf. organizacyjne (WZ 2020) – instrukcja