Aldona Domańska

Domańska Aldona

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”806″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1994 r. z wynikiem bardzo dobrym (seminarium prowadzone przez prof. dr hab. T. Szymczaka). Następnie w tej samej Uczelni rozpoczęła studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1998 r (rozprawa „Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym” – promotor dr hab. M. Domagała, recenzenci: prof. dr hab. B. Banaszak, dr hab. D. Górecki). W 2015 r. uzyskała w macierzystym Wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii „Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich” (recenzenci: prof. dr hab. M. Grzybowski, dr hab. A. Łabno, prof. dr hab. M. Zubik).

Pracę naukowo–dydaktyczną w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczęła w październiku 2000 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, gdzie pracuje po dzień dzisiejszy. Od 1 XI 2016 r. zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a obecnie profesora UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego. Prowadzi wykłady z prawa konstytucyjnego, zasad ustroju politycznego państwa, a także specjalistyczne poświęcone prawom człowieka, konstytucyjnym podstawom ochronie danych osobowych i ochrony zdrowia, a także godności człowieka i jej prawnej ochrony. Jest autorką ponad 70 publikacji w języku polskim, czeskim, słowackim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim dotyczących przede wszystkim praw człowieka i ich prawnej ochrony oraz zasad ustrojowych.

Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach (Rosja, Czechy, Słowacja), podczas których wygłaszała referaty. Kilkakrotnie uczestniczyła bądź samodzielnie organizowała konferencje naukowe, w tym także konferencję studencką. Była jednym z wykonawców grantu naukowego Security in V4 constitutions and political practices finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach umowy Standard Grant No. 21510444. Pełniła funkcję redaktora tematycznego „Eastern Review”. Jest członkiem zarządu (skarbnik) Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz członkiem Rady Fundacji FUNDACJA IUS MEDICINAE. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.  Jest także członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2020). Otrzymała nagrody Rektora UŁ za działalność naukową: indywidualne (2004 r. i 2016 r.) i zespołową za podręcznik (2009 r.)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Niektóre publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

 1. Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, Tom 66 z Acta Universitatis Lodziensis: Folia iuridica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001, ISSN 0208-6069;
 2. Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 2012, ss. 282;
 3. Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, (współredakcja), 978-83-8142-142-3, Wydawnictwo UŁ, 2018;
 4. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, (współredakcja), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017, ISBN978-83-8088-830-2;
 5. Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji z 1997 r., [w:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017, ISBN: 978-83-8088-622-3;
 6. Kilka uwag na temat immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich, Gdańskie Studia Prawnicze, T XL 2018, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997-2017, red. A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1734-5669;
 7. Inicjatywa obywatelska – uwagi porządkujące [w:] Ustrój państwa. Myśl polityczno-prawna współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, Temida, Białystok 2018, , ISBN: 978-83-65696-00-7;
 8. Zakaz nadmiernej ingerencji. Rozważania na przykładzie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, [w:] Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, ISBN978-83-231-3945-4;
 9. Delikt konstytucyjny – pojęcie, rodzaje i funkcje, [w:]
  Państwo i jego instytucje. Konstytucja – sądownictwo – samorząd terytorialny,
  Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, ISBN:978-83-229-3632-0;
 10. Education system in the Polish state in the first years after regaining independence (1917-1921, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6 (46), p-ISSN:2082-1212;

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][/vc_column][/vc_row]