Martyna Kaczmarczyk

Kaczmarczyk Martyna

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”924″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie kontynuowała zainteresowania naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa administracyjnego oraz nauk o bezpieczeństwie biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, publikując anglojęzyczne referaty w monografiach pokonferencyjnych oraz artykuły naukowe w punktowanych czasopismach prawniczych.
W marcu 2020 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Konstytucyjne gwarancje wolności i nietykalności osobistej a środki przymusu bezpośredniego i ich stosowanie”. Praca ma charakter interdyscyplinarny, gdyż porusza zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa policyjnego oraz prawa karnego. Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Marek Chmaj, a recenzentami prof. dr hab. Katarzyna Dudka i dr hab. Marcin Dąbrowski.

Niemal jednocześnie z realizacją drogi naukowej rozpoczęła pracę w zawodzie prawnika w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy sp. k. Następnie została zatrudniona w Biurze Prawnym Klubu Parlamentarnego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Praca w Kancelarii Radcowskiej oraz w Sejmie RP umożliwiły jej zdobywanie i poszerzanie wiedzy w wielu gałęziach prawa. Wiedzę i kompetencje w Kancelarii zdobywała sporządzając opinie prawne oraz projekty umów, dokumentów i pism procesowych
w postępowaniu sądowo-administracyjnym, postępowaniu cywilnym, jak również postępowaniu przed organami konstytucyjnymi państwa. W Biurze Prawnym Klubu Parlamentarnego udzielała porad i konsultacji prawnych posłom i senatorom.
Przede wszystkim jednak swoje doświadczenie zawodowe budowała w Sejmie RP poprzez opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz uchwał. Jest autorką wielu opinii i analiz
w zakresie poprawek legislacyjnych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego od 2021 r.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Wybrane publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

 • Ławrynowicz M., Istota środków przymusu bezpośredniego, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2014, nr 2, s. 16-23.
 • Ławrynowicz M., Koncepcja istoty wolności i praw jednostki oraz aspekt formalny
  ich ograniczenia,
  „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4, s. 73-93.
 • Ławrynowicz M., Safety as a human right in context of using direct coercive measures, force and firearms by authorized entities – when an individual right encounters a collective right, [w:] Collective human rights in the first half of the 21st century, (red.) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka,  Józefów 2015, s. 41-58.
 • Kaczmarczyk M., Bezpieczeństwo jako prawo człowieka – aspekt kolektywny w zestawieniu
  z indywidualnym
  , „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 1, s. 189-206.
 • Kaczmarczyk M., Specjalne użycie broni palnej przez polskie służby – przełomowa
  czy wadliwa regulacja?
  , „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo- Ekonomia” 2019, nr 4, s. 5-14.
 • Kaczmarczyk M., Paralizator elektryczny w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – zwyczajny czy nadzwyczajny środek przymusu bezpośredniego?, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo- Ekonomia” 2020, nr 1, s. 23-36.

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][/vc_column][/vc_row]