Ewa Milczarek

Milczarek Ewa

Ewa Milczarek

Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2014). W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie, również prowadzone na WPiA US. W tym samym roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji: „Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie”. Promotorem pracy by prof. dr hab. Andrzej Bałaban, a recenzentami prof. dr hab. Mirosław Granat oraz dr hab. prof. UMK Agnieszka Bień- Kacała.

Od 2015 roku pracownik Wydziału Prawa i Administracji US. Zakres głównej działalności dydaktycznej: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej.

Członek Rady Wydziału, kierownik zespołu ds. Rankingów. Ukończyła kurs Bioethics: the Law Medicine, and Ethics of Reproductive Technologie and Genetics; instytucja wydająca certyfikat: Harvard University.

Autorka wielu wydawnictw edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i uczniów nauczania ponadpodstawowego poświęconych edukacji obywatelskiej.

Główne zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo internetu i nowych technologii oraz prawa człowieka.

Najważniejsze publikacje

  1. Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w internecie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-610-6, ss. 237.
  2. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy, Prawo Mediów Elektronicznych 2017, nr 2, s. 16-24.
  3. Ewolucja prawa do urlopu w Polsce, Prawo i Więź 2021, nr 3 (37), s. 313-325. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/112/191
  4. Neuralink – przymus czy możliwość? Stosunek państwa do „ulepszeń” na przykładzie implantów neuronowych. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022, nr 2.
  5. Preventive content blocking and freedom of expression in the European law – conflict or symbiosis? Journal of Media Law 2021, Volume 13, Issue 2, DOI: 10.1080/17577632.2021.2006962, s. 262-275.