Skotnicki Krzysztof A.

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner][vc_separator type=”transparent” down=”20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”775″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”3/6″][vc_column_text]

Ur. 3 stycznia 1953 Łódź, syn Teofila i Otylii z d. Serafin

W 1976 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji UŁ na kierunku prawo. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Szymczaka. W 1984 r. obronił pracę doktorską pod tytułem Pozycja ustrojowo-prawna republiki autonomicznej w ustroju narodowo-państwowym Związku Radzieckiego, promotor – prof. dr hab. Tadeusz Szymczak, recenzenci: prof. dr hab. Feliks Siemieński, prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski. W 2000 r. został dr hab. na podstawie monografii Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000). Recenzentami w przewodzie byli: prof. dr hab. Marian Grzybowski, prof. dr hab. Tadeusz Szymczak, dr hab. Andrzej Szmyt.. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Recenzentami byli: prof. dr hab. Bogusław Banaszak, prof. dr hab. Marian Grzybowski, prof. dr hab. Maria Kruk, prof. dr hab. Andrzej Sokala.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Od 1976 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UŁ (do 1993 r. katedra nosiła nazwę Katedry Prawa Konstytucyjnego) kolejno na stanowiskach: asystenta (1976-1977), starszego asystenta (1977-1984), adiunkta (1984-2002), profesora nadzwyczajnego (2002-2015), profesora zwyczajnego (od 2015 r.). W latach 2002-206 kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego UŁ, od 2006 r. kierownik utworzonego przez siebie Centrum Studiów Wyborczych UŁ, od 2016 r. kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ. Pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (2000-2004), Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010-2014), Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (od 2018).

Odbył długoterminowe zagraniczne staże naukowe w: Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie (5 miesięcy w 1980 r.), Uniwersytecie Karola w Pradze (3 miesiące w 1987 r.), Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie (3 miesiące w latach 1988/1989), Uniwersytecie w Maastricht (3 miesiące w 1993 r.). Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Republice Czeskiej (Uniwersytet Karola, Brno, Pilzno. Ołomuniec), Republice Słowackiej (Bratysława, Koszyce), Węgier (Pecs), Republiki Litewskiej (Wilno), Ukrainy (Lwow, Czerniowce), Rosji (Uniwersytet Łomonosowa), Austrii (Linz), Rumunii (Alba Julia), Włoszech (Rzym).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień polskiego prawa konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego, w szczególności prawa wyborczego, parlamentaryzmu, ustroju państw Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza państw Grupy Wyszehradzkiej.

Wielokrotny referent podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (w: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Litwie, Rosji, Ukrainie, Węgrzech i Wielkiej Brytanii).

Uczestniczył w 12 przewodach habilitacyjnych, w tym 2 razy jako przewodniczący komisji, 9 razy jako recenzent oraz raz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wypromował 10 doktorów oraz był recenzentem w 27 przewodach doktorskich.

Redaktor naczelny stworzonego przez siebie interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Studia Wyborcze”. Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych: „Studia Prawno-Ekonomiczne” (2002-2010 zastępca redaktora naczelnego), „Casopis pro pravni vedu a praxi” (2006-2016); „Acta Iuridica Olomucensis” (od 2009); „Zeszytów Prawniczych BAS” (od 2008) i „Pravny obzor” (od 2010).

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego od 1983 r. (2005 – 2009 członek Zarządu, 2009-2010 wiceprezes Zarządu, od 2010 r. prezes Zarządu). Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 2002 r. (2006-2009 z-ca przewodniczącego Wydziału II, od 2009 r. skarbnik). Członek Towarzystwa Naukowego Polsko-Czeskiego od 2016 r.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/6″][vc_column_text]

Publikacje

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

Autor, współautor, redaktor i współredaktor ponad 200 publikacji. Najważniejsze to: Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii o praktyki (Łódź, 2000); Kodeks wyborczy. Wstępna ocena (Warszawa, 2011, red.); „External voting” w wybranych państwach europejskich (Łódź, 2012, red.); Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i na system wyborczy. Zarys problematyki „Przegląd Sejmowy” (2007, 2); Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych (Toruń, 2010).

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent”][vc_column_text]

Działalność publiczna

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”#a88f79″][vc_column_text]

1999 Złota Odznaka UŁ; 2001 Srebrny Krzyż Zasługi; 2001 nagroda indyw. MEN za rozprawę hab. Zasada powszechności wyborów. Zagadnienia teorii i praktyki (Łódź, 2000); 2003 Pamiątkowy Medal Wydz. Prawa Uniwersytetu Pavla J. Šafarika w Koszycach za rozwój wzajemnej współpracy; 2007 Odznaka „Za zasługi dla Miasta Łodzi”; 2009 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; 2010 Pamiątkowy Medal Wydz. Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie za wspieranie i współpracę.

Ekspert Biura Analiz Sejmowych (2006-2018).

Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi (od 2012 r.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]