Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków, Kliczków, 12 czerwca 2018 r.

Przyjęte w latach 2016-2018 ustawodawstwo  dotyczące sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa powszechnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa narusza zasady dobra wspólnego, konstytucjonalizmu, demokratycznego państwa prawnego, podziału władz oraz  niezależności sądownictwa i stanowi zagrożeni dla tożsamości konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wolności i praw  jednostki oraz  suwerenności wewnętrznej państwa.

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wzywa wszystkie organy władzy publicznej do przestrzegania Konstytucji RP i  bezzwłocznego, pełnego przywrócenia porządku prawnego zgodnego z Konstytucją.

 

Głosowanie:

Za – 42, przeciw 1, wstrzymało się 3