II Otwarte Seminarium Naukowe pt. „Wokół Konstytucji Marcowej w 100-lecie jej uchwalenia”

W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się on-line „II Otwarte Seminarium Naukowe Katedry Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”, pt. „Wokół Konstytucji Marcowej w 100-lecie jej uchwalenia”.

Obszerne wprowadzenie w formie „dwugłosu” przedstawili prof. dr hab. Dariusz Dudek oraz prof. dr hab. Jacek Sobczak. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, prof. dr hab. Marian Grzybowski, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab. Anna Łabo, dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, dr hab. Michał Bartoszewicz, prof. UJD, dr hab. Marek Dobrowolski, dr hab. Katarzyna Kubuj, dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD.