Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz 55-lecia pracy naukowej Pana Profesora Mariana Grzybowskiego

Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w dniach 29-30 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w uroczystości Jubileuszu 55-lecia pracy naukowej Pana Profesora Mariana Grzybowskiego. Na to szczególne wydarzenie zaproszenie przyjęło wielu znakomitych gości, którzy pragnęli uhonorować Pana Profesora, współpracowników obecnych i byłych, a także przyjaciół Jubilata.

W pierwszym dniu goście mieli możliwość zwiedzenia miejsc o szczególnym znaczeniu dla częstochowian, w tym jasnogórską bibliotekę. Wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja, połączona z sentymentalną „podróżą fotograficzną” przedstawiającą Pana Profesora Mariana Grzybowskiego, jako uczestnika Zjazdów Katedr Prawa Konstytucyjnego.
Punktem kulminacyjnym dwudniowych uroczystości było spotkanie w murach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jubileusz poprzedziła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”, którą uroczyście otwarła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Uczelni pan dr Krzysztof Winiarski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Patronat honorowy nad Konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego i Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Była to szczególna okazja oddania szacunku Panu Profesorowi, znakomitemu konstytucjonaliście i ustrojoznawcy, wybitnemu uczonemu, za jego służbę publiczną (w szczególności jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego). Wystąpienia wygłosili: prof. Hanna Suchocka, prof. Jerzy Jaskiernia, prof. Jacek Zaleśny i prof. Artur Olechno. Całość konferencji moderował prof. Krzysztof Skotnicki.
Niezwykle podniosłym akcentem uroczystości była laudacja na cześć Pana Profesora Mariana Grzybowskiego, którą wygłosił prof. Andrzej Szmyt. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzeja Dudy list odczytał prof. Dariusz Dudek – Jego doradca. Wzruszające były także słowa laudacji Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka i wręczenie przez ombudsmana odznaki honorowej „Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Odznaka ta jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, która może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom. Relacja z wręczenia odznaki znajduje się pod linkiem:
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/prof-marian-grzybowski-odznaka-honorowa-rpo

Pełne ekspresji było także wystąpienie JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anny Wypych-Gawrońskiej, które wieńczyło wręczenie, przyznanemu Panu Profesorowi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

W uhonorowanie Jubileuszu włączył się także Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, podkreślając zasługi Jubilata na polu naukowym oraz służby publicznej i wręczając Medal Merentibus. W tej części Jubileuszu dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD – Dziekan macierzystego Wydziału Prawa i Ekonomii odczytała list gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wręczyła Panu Profesorowi Srebrny Medal Wydziału Prawa i Administracji UMK. Natomiast prof. Krzysztof Urbaniak, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu wręczył Panu Profesorowi symboliczny Medal z okazji 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Ponadto prof. Bogusław Przywora odczytał list gratulacyjny autorstwa prof. Piotra Mikuli, bezpośredniego następcy Jubilata na Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczestnicy wysłuchali także informacji o innych licznych listach, które napłynęły na ręce Pana Profesora Mariana Grzybowskiego. Słowa podziękowania wyrazili w szczególności: prof. Andrzej Bisztyga, prof. Jacek Sobczak, prof. Sławomir Patyra, prof. Grzegorz Kuca, Prof. Krzysztof Wojtyczek, dr Agnieszka Gloria- Kamińska.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Jubilatowi przez redaktorów, (prof. Bogusława Przyworę, dr Annę Rogacką-Łukasik i prof. Krzysztofa Skotnickiego), dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii UJD dr Ewelinę Żelasko-Makowską, prof. UJD oraz redaktor naczelną Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie panią Paulinę Piasecką-Florczyk Księgi Jubileuszowej pt. „Z prawem ustrojowym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiego z okazji 55-lecia pracy naukowej”, Częstochowa 2022.  Spis treści księgi znajduje się pod linkiem
https://www.ujd.edu.pl/uploads/catalog_files/strony-redakcyjne-spis-tresci-4e60deb0b0.pdf

Imprezę jubileuszową uświetnił występ muzyczny Kwartetu Wokalnego „Kla-sch” Katedry Muzyki UJD pod kierownictwem artystycznym prof. Przemysława Jeziorowskiego. Wzruszającym momentem było także wręczenie Panu Profesorowi przez Prodziekana Wydziału Sztuki UJD, dr hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD, pamiątkowego portretu autorstwa mgra Artura Wawrzkiewicza, pracownika Katedry Malarstwa UJD.

Całość uroczystości wieńczyła mowa Jubilata, który wyraził w szczególności słowa podziękowania wszystkim zebranym.

Załączamy kilka zdjęć z tego wyjątkowego pełnego wrażeń Jubileuszu oraz relacje z tego wydarzenia w mediach:

https://www.czestochowa.pl/jubileusz-profesora-mariana-grzybowskiego-na-ujd
https://fiat.fm/info/ujd-swietuje-jubileusz-prof-mariana-grzybowskiego/   

Sporządzili:

dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD

Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz prof. Grzybowskiego

Jubileusz prof. Grzybowskiego