„Państwo, prawo i naród. Czy V Republika jest nadal atutem Francji?” – międzynarodowa konferencja pod patronatem PTPK, 28.09.2023

28 września 2023 r. odbyła się w Instytucie Nauk Prawnych PAN międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom ustrojowym V Republiki Francuskiej pt. „Państwo, prawo i naród. Czy V Republika jest nadal atutem Francji?”, którą Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego objęło swoim patronatem.
Bezpośrednią okazją inspirującą do organizacji tego wydarzenia we współpracy z Europejskim Centrum Prawa Ustrojowego Uniwersytetu Łódzkiego jest sześćdziesiąta piąta rocznica uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji V Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r., a 28 września minęło dokładnie 65 lat od dnia, w którym naród francuski zdecydowaną większością głosów przyjął tę konstytucję w referendum. Fakt ten skłania do refleksji oraz do debaty o przeszłości i przyszłości ustroju. Dyskusje nad trwałością ustrojową państwa oraz jego zdolnością do ewolucji mają wymiar uniwersalny.
Referaty dotyczące genezy V Republiki, funkcjonowania instytucji oraz współczesnych problemów ustrojowych wygłosili francuscy i polscy znawcy problematyki: prof. Ariane Vidal-Naquet z Uniwersytetu Aix-Marseille i prof. Jean-Philippe Derosier z Uniwersytetu w Lille, Przewodniczący Grupy refleksji nad ewolucją konstytucji i instytucji (Groupe de réflexion sur l’évolution de la Constitution et des institutions, GRÉCI), koordynatorzy projektu naukowego « e-Delib : Democracy and Liberties in the Digital Age : Towards E-Democracy by Law » realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w ramach umowy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Centre National de la Recherche Scientifique; dr hab. Aleksander Hall, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Katarzyna Kubuj, Kierowniczka Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej INP PAN. Wśród gości były również prof. Patricia Jonason z Uniwerytetu Söedertörn w Sztokholmie, prof. Giulia Aravantinou Leonidi z Uniwerystetu Roma Tre oraz Laure de Galbert z Uniwersytetu w Lille, wchodzące w skład grupy badawczej „e-Délib”, a także prof. Jean Luc Schneider, Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej reprezentujący Ambasadę Francji i Instytut Francuski w Polsce oraz dr Laurent Tatarenko, Dyrektor Centrum Cywilizacji Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW oraz inni przedstawiciele instytucji patronujących: Fundacji dla Nauki, Studiów Politologicznych, Gdańskiej Izby Notarialnej.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy z wielu ośrodków badawczych z kraju i zagranicy, instytucji państwowych, doktorantów, studentów i młodzieży licealnej.
Wydarzenie to zostało docenione przez Ministra Europy i Spraw Zagranicznych Francji, który włączył je w ramy pierwszej edycji 2023 „Journée du droit”.