Zaproszenie na ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym” połączoną z Jubileuszem 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego

Pierwszy dzień 29 września 2022 r.                   

14:00 -16:30 – zakwaterowanie w Hotelu Arche (obok Jasnej Góry),

Częstochowa, ul. Oleńki 20, tel. 667 520 759. Dla gości parking bezpłatny.

Dojazd

 • Dworzec PKP Częstochowa (al. Wolności) – Hotel Arche 2 km

(autobus nr 31)

 • Dworzec PKP Częstochowa – Stradom – Hotel Arche 2,7 km

(autobus nr 15 i 37)

 • TAXI JURA nr tel. 34 19 191
 • TELE TAXI nr tel. 34 361 61 61

16:55 – 18:45 – Wyjazd spod Hotelu Arche na Jasną Górę i wycieczka po Częstochowie z przewodnikiem 18:50 – 19:30 – czas wolny w Hotelu

19:30 – przejazd zorganizowany spod Hotelu Arche na uroczystą kolację  do Hotelu Restauracja Wenecka w Kłobucku, Częstochowska 39, 42-100 Kłobuck, tel. 34 310 03 40 19:45 – kolacja połączona z koncertem muzycznym od 22:45 – zorganizowany powrót do Hotelu Arche

Drugi dzień 30 września 2022 r.

6:30-9:00 – śniadanie w Hotelu

9:15-przejazd zorganizowany spod Hotelu Arche do budynku Wydziału Prawa i Ekonomii UJD, ul. Zbierskiego 2/4, 42-219 Częstochowa

9:15-10:00 – rejestracja i kącik kawowy

10:00-11:30 Ogólnopolska Konferencja naukowa

„Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym

Powitanie gości przez  Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską i Organizatorów

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – sędziego NSA Dr Krzysztofa Winiarskiego

Wystąpienia Prelegentów

Moderator Prof. Krzysztof Skotnicki (UJD, Częstochowa) Prelegenci:

 • Hanna Suchocka, Większość rządząca a opozycja, relacje wzajemne w świetle opinii Komisji Weneckiej (UAM, Poznań)
 • Jerzy Jaskiernia, Zaplecze parlamentarne rządu jako przesłanka efektywności władzy wykonawczej (UJK, Kielce)
 • Andrzej Kulig, O znaczeniu politycznym uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności (UJ, Kraków)
 • Artur Olechno, Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej państwa (UwB, Białystok)

11:30-12:00 – przerwa kawowa

12:00 -14:30 – Jubileusz Profesora Mariana Grzybowskiego

 1. Laudacja prof. Andrzeja Szmyta
 2. List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Dr Andrzeja Dudy
 3. Laudacja Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Marcina Wiącka i wręczenieodznaki honorowej „Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
 4. List gratulacyjny Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 5. List gratulacyjny Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 6. List gratulacyjny Jego Magnificencji Rektora Europejskiej Wyższej SzkołyPrawa i Administracji w Warszawie
 7. List gratulacyjny Jego Magnificencji Prorektora Uniwersytetu w Białymstoku
 8. List gratulacyjny Dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 9. List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 10. List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 11. List gratulacyjny Prezydenta Miasta Częstochowy
 12. List gratulacyjny Wiceprezydenta Miasta Częstochowy
 13. List gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa
 14. List gratulacyjny Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie
 15. List gratulacyjny Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie
 16. List gratulacyjny Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 17. List gratulacyjny Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
 18. List gratulacyjny Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (online)
 19. List gratulacyjny Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 20. List gratulacyjny Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 21. List gratulacyjny Redaktor Naczelnej czasopisma „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”
 22. Wystąpienie Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Prof. Krzysztofa Wojtyczka (online)
 23. Wystąpienie Prof. Piotra Mikuli (School of Law, University of Sheffield), (online)
 24. Wystąpienie Kierownika Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 25. Wystąpienia Pozostałych Gości
 26. Wręczenie Księgi Jubileuszowej
 27. Wystąpienie Jubilata
 28. Występ Chóru Uniwersyteckiego
 29. Lunch