Zmarł Prof. Wiesław Skrzydło

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

prof. zw. dr hab. dr h.c.

Wiesław Skrzydło

(1929-2021)

 

nestor polskich konstytucjonalistów,

wybitny znawca ustroju Polski oraz Francji i Belgii,

Autor wielu publikacji i podręczników o znaczącym wpływie na naukę,

wychowawca kilku pokoleń znakomitych prawników i naukowców,

wieloletni kierownik

Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie,

Rektor UMCS w latach 1972-1981,

oddany Przyjaciel,

wspaniały, niezwykle ciepły, życzliwy Człowiek i Kolega,

którego wsparcia i pomocy doświadczyło wielu z nas.

Cześć Jego pamięci

Córkom i pozostałym członkom Rodziny

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Zarządu

i członkowie

Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego