Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN wyraziło poparcie dla stanowiska Zarządu PTPK w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

UCHWAŁA nr 01/2024

PREZYDIUM KOMITETU NAUK PRAWNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kadencji 2020-2023

z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie poparcia Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r.

 

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża poparcie dla Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 /-/

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

 

Załącznik:

  1. Treść Stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 11.01.2024 r.